مجله های ایرانی

پیشنهاد می شود مجله­های ایرانی که دارای عنوان مشابه در سطح بین­المللی هستند کلمه ایران (Iranian) به اول عنوان آنها اضافه شود تا با مجله­های خارجی همنام مشکلی پیش نیاید. مثل، مجله علوم اطلاع رسانی 

Persian Title

Language

Publisher

English Title

نامه بهارستان

Persian

Iranian Parliament Library

Baharestan Journal

فصلنامه کتاب

Persian / English

National Library of Iran

Book Quarterly

اطلاع­شناسی

Persian / English

Iranian Cultural Research Bureau

Informology

علوم اطلاع­رسانی

Persian

IRANDOC

IranianJournal of Information Science

 

English

RLST

Iranian Journal of Information Science and Technology

علوم کتابداری و اطلاع رسانی

Persian

Astan Quds Razavi

Iranian Journal of Library and Information Science

 مجله کتابداری

Persian

University of Tehran

Iranian Library Journal

پیام کتابخانه

Persian

 

Library Message

نما

Persian

IRANDOC

Nama

 

English

Webology

Webology

 

/ 0 نظر / 96 بازدید